Unifon

Unifon Min Bedrift

Fra vår gratis selvbetjeningsportal har bedriftens administrator full oversikt og tilgang til å betjene bedriftens abonnement. Funksjonene er tilgjengelig både på web og via vår mobil app, Unifon Min Bedrift.

  • Full fakturaoversikt og mulighet for å hente fakturakopi.
  • Administrasjon av fakturagrupper.
  • Fakturakontroll på ansatte gjør det enkelt å skille jobbrelatert og privat forbruk.
  • Administrasjon av abonnement og tilleggstjenester på de ansatte.
  • Aktivering av SIM-kort og sperretjenester.
  • Forbruksrapporter og uttrekk.
Bil kunde