Unifon

Unifon Telefoni

Fasttelefoni over internett i kombinasjon med bordtelefoner, konferansetelefoner og PC-basert softphone, med mulighet for integrasjon mot Microsoft Teams. Dagens fasttelefoniløsning kan videreføres inkludert nummerserier i en moderne telefoniløsning.

Unifon IP-Telefoni

For ansatte som arbeider fra fast arbeidsplass eller som ringer mye, er Unifon IP-Telefoni en løsning som gir fasttelefoni over internett med høy lydkvalitet og fast lav pris. Løsningen kan integreres i Unifon Bedriftsnett.

  • Softphone eller bordtelefon.
  • Høy lydkvalitet med fremtidens IP-løsning.
  • Lik pris til fast og mobil.

SIP-Trunk

SIP-Trunk er en løsning for kunder med egen hussentral, og gir bedriften frihet til selv å administrere egen nummerplan og brukere.

  • Fasttelefoni over internett.
  • Fra 30 talekanaler – skaleres etter behov.
  • Sømløs integrasjon med eksisterende utstyr.
Bli kunde