Unifon

Unifon Bedriftsnett

Fremtidens telefoniløsning gir bedriften full kontroll på alle inngående samtaler, med integrasjon mot Teams, brukervennlig sentralbordløsning og mange funksjoner.

  • Hovednummer og brukervennlig sentralbord.
  • Åpningstider og lydmeldinger kan styres.
  • Talemeldinger til innringere.
  • Køgrupper med inn/utmelding.
  • Mobil App for iOS og Android.
Bil kunde